Obrázek stránky

Archiv výstav

Archív výstav v muzeu

Moderní zubní technika

10. 11. 1935 - 17. 11. 1935 | "- pořádá MPM; v čítárně"

Souborná výstava obrazů a plastik členů Spolku slovenských umělců v Bratislavě

7. 12. 1935 - 1. 1. 1936 | "- pořádá MPM; vystavuje: L. Křižan, St. Polkoráb, J. Votruba, M. Benka, Fr. Hoffstädter, Jul. Koreszba, J. Ladvenica, E. Lehotský, V. Mydlo, K. Ondreiček, Al. Strúhár; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3Kč; 539 platících návštěvníků"

VI. východočeská radiovýstava

27. 10. 1935 - 3. 11. 1935 | "- pořádá MPM; spolupráce: Východočeksý radioklub; cca 3.000 návštěvníků"

Rok 1848 v obrazech, rytinách a dokumentech

1. 1. 1935 - 31. 12. 1935 | "- pořádá MPM; spolupráce: zapůjčena lékárníkem Fr. Dvořáčkem z Brna; v čítárně"

Fotoskupina pěti

1. 12. 1935 - 31. 5. 1936 | "- pořádá MPM; v čítárně; vystavuje: J. Kamenický, B. Němec, J. Nohel, F. Povolný, H. Táborský z Brna; fotoexperimenty, fotografiky, fotogramy, fotomontáže; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup volný"

Novoročenky a jiné tisky

1. 1. 1935 - 31. 12. 1935 | "- pořádá MPM; v čítárně"

Stavební vývoj Hradce Králové

15. 9. 1935 - 22. 9. 1935 | "- pořádá MPM; ke konferenci mezinárodního Kongresu pro obchodní vzdělání a ke konferenci 90 architektů a inženýrů; návštěvnost: 300 osob z odborné veřejnosii + 254 osob z široké veřejnosti"

Souborná výstava malířského díla Augustina Ságnera a plastických karikatur Zdeňka Dvořáka

27. 9. 1935 - 13. 10. 1935 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 481 platících návštěvníků"

Souborná výstava obrazů Ĺud. Csordáka z Košic

10. 11. 1935 - 1. 12. 1935 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 1.030 návštěvníků"
Osobnosti:
- malíř Ĺudovít Csordák

Souborná výstava obrazů Julie Winterové - Mezerové a plastik Josefa Škody

31. 3. 1935 - 22. 4. 1935 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 638 návštěvníků"
Osobnosti:
J. Vlček, R. Medek

Výstava bulharského umění grafického

1. 6. 1935 - 14. 7. 1935 | "- pořádá MPM; vystavuje: S. Vazová, S. Venev, N. Kolev, K. Jordanov, D. Dobrev, P. Georgijev, N. H. Mladenov, V. Zacharijev, N. Zlatev, G. Gerasimov, A. Becharová, N. Dělevová, P. Vladov, M. Krstev, N. Rajnov, P. Pavlov, C. Lavrenov, S. Pavlov-Šarankov, V. Stajkov, S. Skitnik, Al. Dobrinov, P.P. Morozov; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 605 návštěvníků"
Osobnosti:
-bulharský vyslanec dr. Karadžov, odborný rada ministerstva zahraničí dr. Kuška, ředitel západočeského průmyslového muzea prof. J. Čadík, prof. O. Šimek

Výstava S. V. U. Mánes

16. 2. 1935 - 17. 3. 1935 | "- pořádá MPM; vystavuje: V. Antoš, B. Benda, V. Beneš, B. Dvorský, E. Filla, K. Dvořák, A. Fišárek, J. Grus, A. Hofbauer, A. Hoffmeister, F. Janoušek, M. Jirásková, J. Jiříkovský, J. Král, V. Kristina, M. Kulhánková-Wagnerová, J. Lada, J. Lauda, V. Makovský, B. Matějovská, F. Muzika, A. Procházka, A. Pelc, J. Slavíček, B. Stefan, V. Sichra, L. Šíma, V. Špála, O. Španiel, sl. Tonderová-Zátková, J. Trampota, J. Weirich. F. Vobecký, V. Vokálka, J. Wagner, A. Wachsmann, R. Wiesner, H. Wichterlová, V. Žalud, B. Žufan; prodejní výstava (v katalogu uvedeny ceny); vstup 3 Kč; 871 návštěvníků"
Osobnosti:
- prof. J. Gočár, arch. O. Šmída, arch. F. Bartoš, J. Grus, F. Tichý
Bibliograf. údaje:
"""Výstava obrazů a plastik členů ""Mánesa"", In: Kraj Královéhradecký, r. 26, č. 17, 2. 3. 1935, č. 2."
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové