Obrázek stránky

Archiv výstav

Archív výstav v muzeu

Památky národního osvobození (1. světová válka, odboj) - stálá expozice

28. 10. 1931 - 31. 12. 1939 | "- autor František Tichý;"

Historické sbírky (expozice)

1. 1. 1931 - 31. 12. 1931 | - instalace probíhala v letech 1930 - 1931, autor Ludvík Domečka
Bibliograf. údaje:
"""Museum války v roce 1866 v Hradci Králové"", In: Kraj Královéhradecký, r. 26, č. 17, 2. 3. 1935, s. 3."

II. východočeká radiovýstava

22. 11. 1931 - 29. 11. 1931 | "- pořádá MP; spolupráce: Východočeský radioklub; 4.200 návštěvníků"

Souborná výstava obrazů Ilje Rjepina a skupina 13 ruských malířů z Paříže

13. 12. 1931 - 17. 1. 1932 | "- pořádá MPM; vystavuje: S. Archipov, J. Bilibin, M. Bogdanov-Bělskij, A. Korovin, K. Korovin, V. Levi, V. Masjutin, M. Orlov, J. Rjepin, P. Zacharov, M. Veščilov, S. Vinogradov, S. Žukovskij; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); 2.100 návštěvníků"
- vstupenka

Souborná výstava obrazů figurálních a krajin Vladimíra Svobody

4. 1. 1931 - 18. 12. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 400 návštěvníků"

Souborná výstava obrazů Otty Matouška

25. 10. 1931 - 15. 11. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 450 návštěvníků"
Osobnosti:
pplk. Matoušek (legionář), F. Tichý, K. Holzman (z ředitelství státních drah HK)
Bibliograf. údaje:
"""Městské museum v Hradci Králové"", In: Královéhradecko, r. IX., č. 3, 1932, č. 20-22."

Souborná výstava obrazů a kreseb Jaroslava Verise

10. 5. 1931 - 26. 5. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v seznamu prací); vstup 3 Kč; 750 návštěvníků"
- seznam prací, korespondence
Osobnosti:
F. Tichý, Batěk, Veris, prof. O. Šimek, dr. Steinfeld, J. Škoda, řed. Schenk, M. Pilnáčková

Pestrý týden škole a rodině, hlubotiskové obrazy

13. 9. 1931 - 30. 9. 1931 | "- pořádá MPM; spolupráce: Masarykova vyšší lidová škola okres. osvět. sboru; putovní výstava; pořádána přednáška; 1.100 návštěvníků"

Památky osvobození 1918 ve výtvarném umění

31. 5. 1931 - 21. 6. 1931 | "- pořádá MPM; spolupráce: museum Památníku osvobození v Praze; 4.000 návštěvníků"
plakát viz PO/01-323

Souborná výstava obrazů Al. Wierera

19. 4. 1931 - 3. 5. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 660 návštěvníků"
Osobnosti:
F. Tichý, J. Domečka, Wierer, Pavlík

Souborná výstava obrazů, akvarelů, kreseb a graf. prací Vojtěcha Sedláčka

22. 3. 1931 - 12. 4. 1931 | "- pořádá MPM; spolupráce: Umělecká Beseda v Praze; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); vstup 3 Kč; 850 návštěvníků"
Osobnosti:
F. Tichý, J. Tichý, J. Trampota, F. Cengr, J. Škoda, dr. Čtyroký, Batěk

Souborná výstava obrazů Ant. Hudečka a plastik Lad. Beneše

15. 2. 1931 - 15. 3. 1931 | "- pořádá MPM; prodejní výstava (ceny uvedeny v katalogu); 1.800 návštěvníků"
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové