Obrázek stránky
Domovská stránka > O Muzeu > ORGANIZAČNÍ STRUKTURA > Archeologické oddělení
MaléStředníVelkéExtra velké

Archeologické oddělení

Na základě vlastních výzkumů shromažďuje sbírky a příslušnou dokumentaci o stavu a vývoji osídlení, společnosti a lidské činnosti na území východních Čech od nejstarších dob po středověk, případně včetně novověku. Výsledky vlastních výzkumů odborně vyhodnocuje a základní informace a zprávy o provedených výzkumech podle platných zásad předkládá v stanovených termínech ArÚ či příslušným orgánům státní památkové péče. Shromážděné nálezy eviduje jako sbírkové předměty, dokumentuje je, spravuje a odborně zpracovává. Zajišťuje všestranné odborné a vědecké využití sbírek, včetně přípravy výstav a expozic v muzeu, případně jinde, provádí vzdělávací a osvětovou činnost, publikuje nejrůznějšími formami výsledky vlastních odborných výzkumů. Na základě povolení Ministerstva kultury ČR a se souhlasem Akademie věd ČR provádí archeologické výzkumy formou povrchových průzkumů a výzkumů, záchranných akcí a archeologických dohledů, případně systematických výzkumů, a to na území vymezeném dohodou s AV ČR.
Vedoucím archeologického oddělení je PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. - kurátor, archeolog
Mgr. Radek Bláha – kurátor sbírkového fondu, archeolog
Mgr. Pavel Horník – kurátor sbírkového fondu, archeolog
Mgr. Petra Sehnoutková – kurátor sbírkového fondu, archeolog
Mgr. Ondřej Herčík - kurátor sbírkového fondu, archeolog
Marcela Klapková – dokumentátorka, správkyně depozitáře
Žváková Zoja - laborant, konzervátor keramiky
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové