Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ACTA MUSEI REGINAEAHRADECENSIS
MaléStředníVelkéExtra velké

ACTA MUSEI REGINAEAHRADECENSIS

Acta Musei Reginaehradecensis S. s: vol. 35-1

ACTA MUSEI REGINAEAHRADECENSIS
SERIES A: SCIENTIAE NATURALES

(Práce muzea v Hradci Králové, s. A, vědy přírodní)

Časopis uveřejňuje původní práce geologické, botanické a zoologické, zejména floristického, faunistického a ekologického charakteru, zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje také drobné zprávy, recenze a personálie. Původní vědecké nebo přehledové stati jsou publikovány pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky.
Práce jsou uveřejňované v češtině nebo angličtině se souhrnem (stručným autoreferátem) v druhém jazyce. Všechny práce procházejí od počátku vydávání recenzním řízením. Od ročníku 25 (1995) je každý článek doplněn anglickým abstraktem, u starších ročníků německým a ruským souhrnem.
Časopis byl založen v 1958, do roku 2014 bylo vydáno 34 ročníků. Úplný přehled publikovaných článků prvních 30 ročníků byl zveřejněn v č. 31 (2004) na str. 5-27. Přehled článků do 32 ročníku je dostupný na: www.biblioteka.cz
 
Celkem bylo ve 34 ročnících časopisu uveřejněno 587 příspěvků, z toho bylo podle zaměření 108 geologických, 72 botanických, 154 entomologických, 77 vertebratologických, 25 personálií, 27 článků z činnosti muzea a 7 recenzí. Celkový rozsah všech článků tvoří 6 406 tiskových stran. Do časopisu přispělo 323 autorů.

Časopis je od roku 2008 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schváleným Radou pro výzkum  a vývoj ČR.

Časopis je již od svého vzniku vyměňován s přírodovědecky zaměřenými periodiky v rámci bývalého Československa, východní i západní Evropy i dalších světadílů. Počet institucí, se kterými v současnosti probíhá výměna časopisů je 180 (90 v zahraničí a 90 v ČR).
Acta Musei vol. 33
Acta Musei vol. 33
Acta Musei vol. 33
Acta Musei vol. 33

Další informace k časopisu:

Abbreviation bibliografica: Acta Musei Reginaehradecensis s. A
Odpovědný redaktor:
Bc. Tereza Tejklová
Redakční rada:
RNDr. Vladimír Lemberk; RNDr. Kateřina Štajerová; RNDr. Bohuslav Mocek; RNDr. Věra Samková Ph.D.; RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.; RNDr. Vojtěch Turek, CSc.; doc. RNDr. Jan Vítek
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISSN: 0231-9616
Náklad: 350 výtisků

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

redakce Acta Mus. s. A
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
e-mail: acta-musei@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz/acta-musei-reginaeahradecensis.html
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
úterý až pátek:
16.00–20.00 hodin
sobota a neděle:
9.00-17.00 hodin
více...
 
 
 
 

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové